تاریخ موافقت اصولی مرکز : ۱۳۸۱/۲/۳۰
تاریخ موافقت قطعی مرکز :  ۱۳۸۴/۱۱/۸
مرکز تحقیقات چشم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۲ با همت و تلاش جمعی از اعضا هیئت علمی و استادان چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شد و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را بر پایه رهبری ، هدایت و اجرای پژوهشهای سازمان دهی شده در جهت ارتقاء سلامت بینایی و چشمی مردم ایران و گسترش مرزهای دانش چشم پزشکی آغاز کرده است .

ماموریت :

ماموریت اول : کاربردی و کلینیکال بودن طرحهای پژوهشی در رابطه با نحوه درمان و تشخیص بیماریهای چشمی

اولویت دوم : استفاده از علوم پایه در نحوه درمان در طرح های مشترک یا گروه های علوم پایه و فنی مهندسی

اولویت سوم : همکاری با گروه ها حول محور اجرای طرح های مربوط به سلامت جامعه از نظر مشکلات چشمی

 

                                                   نامه موافقت نامه قطعی مرکز

           

Template settings