آخرین اخبار
آرشیو
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1402/12/05
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر
1402/09/13
سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر
سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر
19 امین کارگاه سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت
1402/06/18
19 امین کارگاه سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت
19 امین کارگاه سالیانه روش های غیر جراحی جوانسازی صورت
بلفاروپلاستی پلک بالا
1402/04/24
بلفاروپلاستی پلک بالا
با رواج جراحی های زیبایی،‌شاهد افزایش موارد عوارض ناگوار این جراحی ها بوده ایم. هدف کلی از جراحی های زیبایی رفع عوارض سالخوردگی از چهره است.
نظرسنجی
کتب اعضاء مرکز
کتابخانه
Template settings