جراحی های پلاستیک و ترمیمی چشم

دکتر محسن بهمنی کشکولی، رئیس هسته تحقیقاتی جراحی های پلاستیک و ترمیمی چشم

جراحی های پلاستیک و ترمیمی چشم

۱- مقدمه و کلیات

۲چشم انداز هسته پژوهشی

۳مأموریت هسته پژوهشی

۴خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

۵راهکارهای بلندمدت

۶نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها

۷برنامه کوتاه مدت

۸برنامه میان و بلند مدت

۹- ارکان هسته پژوهشی

۱۰ترجمان دانش

مقدمه و کلیات :

گروه  فوق تخصصی جراحی های پلاستیک و ترمیم چشم در ۴ بخش جراحی های حدقه ، مجاری اشکی، Anophthalmic socket و جراحی های ترمیم و زیبایی صورت فعالیت می کند و یکی از این فعالیتها در مورد بیماران با (Thyroid Eye Disease (TED است. TED بیماری است که بیماری چشمی تیروییدی یکی از شایعترین عوارض این بیماری می باشد به علت التهاب اتو ایمیون به وجود می اید.

چشم انداز هسته پژوهشی :

تبدیل شدن مرکز تحقیقات چشم دانشگاه به مرکز اول و پیشرو در خصوص تحقیقات حیطه  پلاستیک و ترمیمی و بیمارهای چشمی تیروئید

مأموریت هسته پژوهشی :

- پیشنهاد روش های نوین جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

- بررسی ایمنی و نتایج جراحی های انجام شده بیماران با TED

- شناخت risk facktor های شدت TED در جامعه ایران

- ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت ، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به بیماری های تیروئیدی چشمی

خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

- جراحی های حدقه

- جراحی های مجاری اشکی

 Anophthalmic socket -

- جراحی های ترمیمی و زیبایی

TED تشخیص و درمان- 

راهکارهای بلندمدت :

- ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت ، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به بیماری های تیروئیدی چشمی

- انجام مطالعات کارآزمایی بالینی در خصوص روش های نوین جراحی ترمیمی و زیبایی

TED انجام مطالعات کارآزمایی بالینی در خصوص داروهای جدید در درمان - 

نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها :

TED ثبت وشناسایی بیمار های مبتلا به- 

- ارائه روش های نوین جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

- ایجاد ارتباط علمی- تحقیقاتی گروه محقق با گروههای دیگر بین المللی

برنامه کوتاه مدت : 

- راه اندازی دوره PHD by research در هسته پلاستیک و ترمیمی

پیگیری کارآزمایی های بالینی در دست انجام

تقویت ارتباطات بین المللی با مراکز معتبر جهانی

برنامه میان و بلند مدت :

- ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت ، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به بیماری های تیروئیدی چشمی

- انجام مطالعات کارآزمایی بالینی در خصوص روش های نوین جراحی ترمیمی و زیبایی

TED انجام مطالعات کارآزمایی بالینی در خصوص داروهای جدید در درمان -

ارکان هسته پژوهشی :

- دکتر محسن بهمنی کشکولی / مسئول هسته

- دکتر غلامحسین آقایی / دستیار پلاستیک و ترمیمی

- فلو پلاستیک و ترمیم چشم / همکار

- رزیدنت چشم پزشکی / در قالب تز

- دکتر مصطفی سلطان سنجری / استرابیسم

- دکتر هادی شهراد بجستانی / همکار فوق تخصص غدد

Template settings