آخرین اخبار
آرشیو
بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)
1403/01/07
بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)
بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)
تشخیص و درمان بیماری چشمی نوزادان نارس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
1403/01/05
تشخیص و درمان بیماری چشمی نوزادان نارس در دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر کاوه ابری دانشیار گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
با معمای سیاه آشنا شوید
1403/01/05
با معمای سیاه آشنا شوید
دکتر نیلفروشان استاد گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
تبریک سال 1403
1403/01/05
تبریک سال 1403
تبریک سال 1403
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1402/12/05
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعطای نشان پیمان جشنواره شمس و دانشمند برتر به دکتر مسعود ناصری پور استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
نظرسنجی
کتب اعضاء مرکز
کتابخانه
Template settings