زمینه ها، امکانات، تجهیزات و ظرفیت های پژوهشی:
 

 • دارا بودن تجهیزات و فضای مناسب برای فعالیت های تحقیقاتی مرتبط
 • همکاری با سازمان های خارج از دانشگاه و مراکز بین المللی معتبر
 • تلفیق فعالیت های آموزشی- درمانی با پژوهش (تهیهdatabase ، فعالیت های سمعی و بصری، ...)
 • برگذاری دوره ای سمینار و همایش جهت ارتقا و بروز رسانی اطلاعات

 

 

مشخصات و توانمندی های پژوهشگران:

 • دکتر کاوه ابری
 • استادیار
 •  دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) نوروافتالمولوژی و استرابیسم
 • دکتر غلامحسین آقایی
  • استادیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پلاستیک و ترمیمی چشم
 • دکتر حسین آقایی
  • استادیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه
  • تحقیق در زمینه های   Neoplasia, Dry Eye, Keratoconus, Ocular Surface, Pterygium
  • فعالیت بالینی در زمینه های پیوند قرنیه، آب مروارید، خشکی چشم، Pterygium و OSSN
 • دکتر محسن بهمنی کشکولی
  • استاد
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پلاستیک، اربیت، مجاری اشکی
 • دکتر مصطفی سلطان سنجری
  • دانشیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) استرابیسم و نوروافتالمولوژی
 • دکتر احد صداقت
  • استادیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ویتره و رتین
 • دکتر فاطمه عبدی
  • محقق
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) رتین
 • دکتر لیلا غیاثیان
  • استادیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه
 • دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
  • استادیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ویتره و رتین
 • دکتر آرزو میر آفتابی
  • دانشیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) گلوکوم
 • دکتر مسعود ناصری پور
  • استاد
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ویتره و رتین- انکولوژی چشم
 • دکتر نوید نیلفروشان
  • دانشیار
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) گلوکوم- قرنیه
  • تحقیق در زمینه درمان های جراحی و دارویی به همراه روش های تشخیصی در گلوکوم
  •  بررسی های ژنتیک در زمینه گلوکوم های اطفال و بالغین
  • درمان گلوکوم به علل مختلف در اطفال و بالغین
  • بکارگیری روش های جدید جراحی گلوکوم
  • جراحی سگمان قدامی از جمله پیوند قرنیه و جراحی آب مروارید
 • دکتر سید جواد هاشمیان
  •  محقق
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) قرنیه
  • تحقیق در زمینه بیماری ها و جراحی های قرنیه، جراحی عیوب انکساری به روش های لیزری، جراحی آب مروارید و روش های جدید، لنز های داخل چشمی و لنزها با تکنولوژی پیشرفتهmultifocal ، لنزهای داخل چشمی در بیماران با هدف اصلاح عیوب انکساری، روش های درمانی جدید در بیماری قوز قرنیه
  • اصلاح پیرچشمی
  • پیوند قرنیه
  • فعالیت در زمینه های درمانی و بالینی مرتبط با بیماری ها و جراحی های قرنیه، لنز، سگمان قدامی و تصویربرداری های سگمان قدامی
 • دکتر علیرضا هدایت فر
  • محقق
  • دکترای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) یووئیت

 

Template settings