برنامه راهبردی مرکز تحقیقات چشم  )۱۴۰۰-۱۳۹۶)

   (Mission Statement)  بیانیه ماموریت 

ماموریت ما بعنوان یک مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی پیشرو اینست که با رهبری ، هدایت و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده سبب ارتقاء سلامت بینایی و چشمی مردم ایران و گسترش مرزهای دانش شویم .

   

 Mission Statement

 Our mission is to be a premier eye research center that improve Iranian public visual health and create knowledge through leadership , guidance and conducting organized researches.

   

  

چشم انداز (Vision)  

ما در پنج سال آینده معتبرترین مرکز تحقیقاتی چشم در کشور و منطقه خواهیم بود که با تلفیق پژوهش در امر آموزش و درمان ، استفاده از افراد علاقمند و کارآمد روحیه پژوهشی ایجاد کرده، سبب پیشرفت کمی و کیفی تحقیقات شویم .

 

  

 ارزش ها:

 حفظ کرامت انسانی

کیفیت مستمر

تعالی جویی

 

   

اهداف و محورها:

  : اجرای طرحهای تحقیقاتی به منظور 

  

۱- تولید اطلاعات جدید و گسترش مرزهای دانش

۲- شناخت اپیدمیولوژیک جمعیت هدف و بیماریهای آن برای برنامه ریزی و درمان بهتر

۳- حفظ روحیه علمی و خلاق هنگام درمان و آموزش (پژوهش ، ابزاری برای پایش)

۴- تسهیل تلفیق فعالیتهای آموزشی – درمانی با پژوهش ) مانند تهیه Databas ، فعالیتهای سمعی و بصری ، ... )

۵- ترغیب و هدایت دانشجویان در زمینه پژوهش

w

- نداشتن سرویس دهی و جایگزینی امکانات موجود

- وجود افراد بی انگیزه و بی علاقه به کار

- نداشتن برنامه استراتژیک

- کمبود وقت (نداشتن وقت کافی جهت پژوهش)

- نداشتن نیروی تحقیقی پژوهشی تمام وقت

- نداشتن امکانات و نیروی پشتیبانی لازم

نداشتن بودجه مستقل

- عدم وجود بستر مناسب بانک های علمی در بیمارستان

- نداشتن Database کامپیوتری

داشتن نیروهای کارآمد و با انگیزه 

- مرکزیت داشتن بیمارستان برای بیماریهای چشم

- داشتن وسائل پاراکلینیک منحصربفرد

 G.Hospital توانایی ارائه خدمات منحصربفرد در بیمارستان و وجود گروه در-

 

T

- نقش تحریم های بین المللی در بودجه های تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها

- کاهش انگیزه نیروهای کارآمد و متخصص برای جذب در دانشگاه ها و مراکز دولتی به دلیل کاهش درآمد

 وجود سیستم آموزشی و پژوهشی در کنار هم وازدحام بیش از حد- 

بیماران در مراکز آموزشی و در نتیجه غلبه آموزش بر پژوهش خروج نخبگان از کشور

- اثرات تورم احتمالی بر قدرت خرید خدمات توسط مردم و اثرات آن بر سلامت مردم

- هدفمند کردن یارانه ها

- امکان همکاری با مراکز بین المللی معتبر

- حمایت هیات امنا

- وجود افراد با نفوذ در سیستم بخش

- وجود مراکز تحقیقاتی چشم پزشکی در سطح تهران و امکان همکاری با آنها 

اراده و حسن نیت دانشگاه در حمایت از مراکز تحقیقاتی

 

 

      

راهبردها و محورهای برنامه:

 ایجاد بستر مناسب علمی – پژوهشی جهت اجرای ایده ، طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

۱-  ایجاد یک مرکز پژوهشی قوی جهت طراحی پروژه های تحقیقاتی و ارائه خدمات آمار و متدلوژی

۲-  ایجاد روحیه علمی – پژوهشی در اعضاء هیات علمی و فراگیران و تشویق و هدایت ایشان به فعالیت در امر پژوهش بعنوان ارزش و جزء‌ لازم برای پیشرفت علمی – کاری

۳-  ایجاد بستر مناسب جهت تبادل اندیشه و همکاری بیشتر بین پزشکان گروه

۴-  ایجاد ارتباط بین مرکز تحقیقات و مراکزی که از  محصول تحقیقات استفاده میکنند و در اولویت قرار دادن پروژه های تحقیقاتی درآمدزا.

۵-  استفاده از نتایج پروژه های تحقیقاتی جهت ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالاتر

۶-  تلاش جهت معرفی نمودن مرکز تحقیقات در منطقه و بین الملل و تلاش در جهت جذب همکاریهای بین المللی

Template settings