• 1402/09/13 - 09:37
  • - تعداد بازدید: 266
  • - تعداد بازدید کنندگان: 243
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه
سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

322782.mp3 سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

 

سیزدهمین سمینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسکند لیزر

زمان : پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت۸:۰۰ الی ۱۳  

دبیر علمی : دکتر سید جواد هاشمیان  

جراحی زنده : کلینیک چشم پزشکی ایرانیان ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ 

دارای سه امتیاز باز آموزی

شناسه برنامه در سامانه آموزش مدام پزشکی : 210177

برنامه PDF

 

 

مرکز تحقیقات چشم 

بیمارستان رسول اکرم 

  • گروه اخبار :
  • کد خبر : 322782
:
کلیدواژه ها
مریم شیرازی
خبرنگار

مریم شیرازی

Template settings