دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای پروفسور سید مهدی مدرس زادهآقای دکتر نوید نیلفروشانآقای دکتر سید امیر پویا عالم زادهآقای پروفسور محسن بهمنی کشکولی


آقای دکتر مسیح هاشمی


آقای دکتر غلامحسین آقایی


آقای دکتر حسین آقایی


آقای دکتر حمید حسنی


خانم دکتر فاطمه عبدی


خانم دکتر لیلا غیاثیان


آقای دکتر رضا اسدی


آقای دکتر کاوه ابری


آقای پروفسور محمد مهدی پرورش


آقای دکتر مصطفی سلطان سنجری


آقای دکتر احد صداقت


آقای دکتر علیرضا فروتن


آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی


خانم دکتر آرزو میرآفتابی


خانم دکتر روشنک علی اکبر نواحی


آقای پروفسور مسعود ناصری پور


آقای دکتر نوید نیلفروشان


آقای دکتر سید جواد هاشمیان


آقای دکتر علیرضا هدایت فرخانم مهندس مریم شیرازی


خانم روژیار فارابی


خانم دکتر مهسا هاشمیان


خانم منیره فرهمندآقای دکتر محمود جوشقانی


آقای دکتر امین ا... نیک اقبالی


آقای دکتر محمد جعفر قائم پناه


آقای دکتر میر منصور میر صمدی